Curs de Lesions Musculars

19 i 20 d'octubre, 2018

Lesions Musculars a l'Esport

Des d’un punt de vista mèdic i científic, la incidència de la patologia múscul-tendinosa i articular augmenta anualment malgrat la millora en les capacitats de diagnòstic i de tractament. Aquest fet es degut, en gran mesura, al augment de la activitat física que es realitza en el moment actual tant a nivell professional com, especialment, amateur. El coneixement i la comprensió d’aquestes lesions des de tots els punts de vista possibles (histologia, fisiologia, anatomia, traumatologia, medecina esportiva, rehabilitació, fisioteràpia, readaptació…) es fonamental per abordar correctament el tractament, d’una manera el més individualitzada i precisa possible.

Qui som?

Des de l’any 2008, Ramon Balius i Carles Pedret mantenen una estreta relació científica, professional i d’amistat. Durant pràcticament una dècada han estat col·laborant en tot tipus de projectes centrats en la lesió esportiva, en el seu diagnòstic i en el seu pronòstic. Es habitual que tant un com l’altre acudeixin als més prestigiosos cursos i congressos que es desenvolupen a nivell nacional i internacional. Aquest espai web exposa la singladura científica i professional de Ramon Balius i Carles Pedret i mostra els diferents cursos als que assisteixen i organitzen. També busca ser un punt de contacte amb la comunitat científica i amb les seves diferents àrees de salut.

Carles Pedret
MD, PhD

Doctor en Medecina i Cirurgia i especialista en Medecina de l'Educació Física i l'Esport. Treballa com assessor extern de múltiples equips professionals de Premier League anglesa, Sèrie A italiana, Lliga Santander i Lliga 1 2 3 espanyola, SuperLliga Xina, Belgium Pro League i Bundesliga Alemana a nivell de futbol, equipos ACB de baloncesto y asesor de la Real Federación Española de Tenis.

Ramón Balius
MD, PhD

Doctor en Medecina i Cirurgia i especialista en Medecina de l'Educació Física i l'Esport. Treballa en CEARE (Centre d'Estudis d'Alt Rendiment Esportiu) del Consell Català de l'Esport i en el servei de medecina de l'esport i diagnòstic clínic per la imatge de la Clínica Fundació FIATC de Barcelona (Clínica Diagonal).

¿Per què nosaltres?

0 Publicacions

0 Llibres

0 Ponències

Programa provisional

Carles Pedret

En els últims anys ha pres especial rellevància l'anatomia de la lesió muscular com un dels principals factors a l'hora de valorar el pronòstic i de decidir el procés de rehabilitació de les lesions musculars. On s'assenta la lesió i les estructures que afecta són de vital importància. En aquesta primera ponència s'explicaran els principals conceptes a valorar en la'anatomia de la lesió muscular.

Juanjo Brau / Sílvia Ortega

El fisioterapeuta és fonamental en la recuperació de les lesions musculars, tant en les primeres fases de fisioteràpia com en el procés de readaptació posterior. ¿Què ha de fer-se en les primeres hores / dies? ¿Què s'ha d'evitar? La forma en la que s'aborda el tractament de fisioteràpia en les lesions musculars és l'objectiu d'aquesta xerrada.

11.45 - 12.15

Xavi Linde

Un dels grans punts de conflicte en el procés del Return to play es quan podem incrementar càrrega de treball i com ho fem. La figura del readaptador ha pres una rellevància molt important en els últims temps. En aquesta tercera ponència s'explicaran les generalitats del procés de readaptació d'un esportista després d'una lesió muscular.

Joan Cadefau

Tant a nivell de control de rendiment com de control de dany muscular s'estan realitzant test sanguinis que van en aquesta línia. En aquesta ponència es parlarà de que és el que ja s'està utilitzant a dia d'avui i de que es el que s'utilitzarà en un futur.

Ramon Balius / Berta Moreno

La lesió de la musculatura isquiosural és la més freqüent en el món de l'esport i una de les que més períodes de baixa esportiva ocasiona. Conèixer els diferents tipus de lesions d'aquest grup muscular, les seves particularitats i el seu temps de recuperació i tractament resulta fonamental per poder programar un correcte procés de retorn a l'activitat.

Ramon Balius / Montse Pujol

Les lesions del recte femoral es, en molts casos, una lesió severa (especialment en el món del futbol). Existeixen múltiples varietats i tipus de lesions del recte femoral. Conèixer els diferents tipus de lesions d'aquest grup muscular, les seves particularitats i el seu temps de recuperació i tractament resulta fonamental per poder realitzar un tractament i correcte seguiment.

17.15 - 17.45

Carles Pedret / Ernest Esteve

Les lesions del grup muscular adductor són, segons la literatura consultada més recent, les quartes en freqüència en el esportista. Afecten esports concrets i existeixen múltiples tipus i variants de lesions d'aquest grup muscular que també s'han de conèixer ja que algunes són importants i invalidants i en canvi altres permeten realitzar activitat als pocs dies.

Carles Pedret / Ernest Esteve

La osteopatia dinàmica de pubis es altre de les entitats que en els últims anys ha evolucionat més en quant al seu coneixement per la quantitat d'estudis especialment realitzats per grups escandinaus. El diagnòstic clínic (molt més que el de imatge) i especialment el diagnòstic diferencial d'aquesta entitat ens ajuden a realitzar un diagnòstic i un tractament precoç que resulten bàsics per la correcta evolució de la ODP.

Carles Pedret / Xavi Linde

Una de les lesions que més ha augmentat últimament són les lesions que afecten el grup muscular del tríceps sural. L'especial anatomia d'aquesta regió fa d'aquestes lesions unes lesions especialment complicades de gestionar. Els matisos en quant a diagnòstic resulten bàsics per poder realitzar un tractament correcte posterior.

Ramon Balius

No tot són lesions pròpiament en el esportista i a nivell muscular. En alguns casos existeixen entitats que poden provocar temps de baixa esportiva degut al dolor o a complicacions secundàries i que afecten també al sistema múscul-tendinós. Es en aquesta xerrada on es podran conèixer aquestes entitats.

Ara Kassarjian

Els avenços en imatge de la lesió muscular són indiscutibles a dia d'avui. La qualitat de les màquines tant de RM com de ecografia permeten observar lesions com mai s'havia fet abans. En aquesta xerrada s'exposaran les principals novetats de las tècniques d'imatge de la lesió muscular des d'un punt de vista pràctic.

11.30 - 11.45

Gil Rodas

El procés de gestió del RTP és un procés multidisciplinari. No depèn únicament de la clínica ni dels tests funcionals ni de les proves d'imatge. Respecte a aquestes últimes, ¿fins a quin punt ens aporten informació adequada? ¿poden portar-nos al sobrediagnòstic? ¿Són realment útils durant tot el procés de tractament i readaptació d'una lesió muscular?

Jordi Puigdellívol

Recentment s'ha pogut observar que algunes lesions musculars són tractades de manera quirúrgica. Algunes d'entrada i altres de manera demorada quan fracassa el tractament conservador. ¿Quins són els criteris per decidir si una lesió muscular ha de passar pel quiròfan? ¿Es veuen afectats els temps de recuperació? ¿Existeixen més relesions o menys?

Ricard Pruna

Totes les ponències que s'han realitzat fins aquest punto permeten tenir una gran quantitat d'informació i coneixement. Aquesta informació ¿com es gestiona des del punt de vista més pràctic possible? La visió de com abordar tota aquesta informació des d'un servei mèdic d'un equip professional resulta indispensable.

Patrocinadors