Jornada d'actualització
en patologia tendinosa

POSPOSADA
Programa en construcció

Lesions Musculars a l'Esport

Des d’un punt de vista mèdic i científic, la incidència de la patologia múscul-tendinosa i articular augmenta anualment malgrat la millora en les capacitats de diagnòstic i de tractament. Aquest fet es degut, en gran mesura, al augment de la activitat física que es realitza en el moment actual tant a nivell professional com, especialment, amateur. El coneixement i la comprensió d’aquestes lesions des de tots els punts de vista possibles (histologia, fisiologia, anatomia, traumatologia, medecina esportiva, rehabilitació, fisioteràpia, readaptació…) es fonamental per abordar correctament el tractament, d’una manera el més individualitzada i precisa possible.

Programa en construcció