Muscle Injury Course

June 19-20, 2018

Muscle Injuries in Sports

From a medical and scientific point of view, the incidence of musculoskeletal and joint pathology increases annually despite the improvement in diagnostic and treatment capabilities. This fact is due, to a great extent, to the increase in physical activity that is carried out at the present time both professionally and, especially, amateur. The knowledge and understanding of these injuries from all possible points of view (histology, physiology, anatomy, traumatology, sports medicine, rehabilitation, physiotherapy, rehabilitation …) is essential to properly address the treatment, in a most individualized and accurate way possible.

About us

Since 2008, Ramon Balius and Carles Pedret have a close scientific, professional and friendship relationship. For almost a decade they have been collaborating in all types of projects focused on sports injury, diagnosis and prognosis. It is common for both one and the other to attend the most prestigious courses and conferences that are developed nationally and internationally. This web space exposes the scientific and professional career of Ramon Balius and Carles Pedret and shows the different courses they attend and organize. It also seeks to be a point of contact with the scientific community and with its different health areas.

Carles Pedret
MD, PhD

Doctor in Medicine and Surgery and specialist in Medicine of Physical Education and Sports. He works as an external advisor to multiple professional teams in the English Premier League, Italian Serie A, Santander League and Spanish 1 2 3 League, SuperLeague China, Belgium Pro League and German Bundesliga at the football level, ACB basketball teams and advisor to the Royal Federation Spanish Tennis.

Ramón Balius
MD, PhD

Doctor in Medicine and Surgery and specialist in Medicine of Physical Education and Sports. He works in CEARE (Center for Studies of High Sports Performance) of the Consell Català de l'Esport and in the service of sports medicine and clinical diagnosis for the image of the Clinic Foundation FIATC of Barcelona (Diagonal Clinic).

Why us?

0 Publications

0 Books

0 Papers

Programa provisional

Carles Pedret

En els últims anys ha pres especial rellevància l'anatomia de la lesió muscular com un dels principals factors a l'hora de valorar el pronòstic i de decidir el procés de rehabilitació de les lesions musculars. On s'assenta la lesió i les estructures que afecta són de vital importància. En aquesta primera ponència s'explicaran els principals conceptes a valorar en la'anatomia de la lesió muscular.

Juanjo Brau / Sílvia Ortega

El fisioterapeuta és fonamental en la recuperació de les lesions musculars, tant en les primeres fases de fisioteràpia com en el procés de readaptació posterior. ¿Què ha de fer-se en les primeres hores / dies? ¿Què s'ha d'evitar? La forma en la que s'aborda el tractament de fisioteràpia en les lesions musculars és l'objectiu d'aquesta xerrada.

11.45 - 12.15

Xavi Linde

Un dels grans punts de conflicte en el procés del Return to play es quan podem incrementar càrrega de treball i com ho fem. La figura del readaptador ha pres una rellevància molt important en els últims temps. En aquesta tercera ponència s'explicaran les generalitats del procés de readaptació d'un esportista després d'una lesió muscular.

Joan Cadefau

Tant a nivell de control de rendiment com de control de dany muscular s'estan realitzant test sanguinis que van en aquesta línia. En aquesta ponència es parlarà de que és el que ja s'està utilitzant a dia d'avui i de que es el que s'utilitzarà en un futur.

Ramon Balius / Berta Moreno

La lesió de la musculatura isquiosural és la més freqüent en el món de l'esport i una de les que més períodes de baixa esportiva ocasiona. Conèixer els diferents tipus de lesions d'aquest grup muscular, les seves particularitats i el seu temps de recuperació i tractament resulta fonamental per poder programar un correcte procés de retorn a l'activitat.

Ramon Balius / Montse Pujol

Les lesions del recte femoral es, en molts casos, una lesió severa (especialment en el món del futbol). Existeixen múltiples varietats i tipus de lesions del recte femoral. Conèixer els diferents tipus de lesions d'aquest grup muscular, les seves particularitats i el seu temps de recuperació i tractament resulta fonamental per poder realitzar un tractament i correcte seguiment.

17.15 - 17.45

Carles Pedret / Ernest Esteve

Les lesions del grup muscular adductor són, segons la literatura consultada més recent, les quartes en freqüència en el esportista. Afecten esports concrets i existeixen múltiples tipus i variants de lesions d'aquest grup muscular que també s'han de conèixer ja que algunes són importants i invalidants i en canvi altres permeten realitzar activitat als pocs dies.

Carles Pedret / Ernest Esteve

La osteopatia dinàmica de pubis es altre de les entitats que en els últims anys ha evolucionat més en quant al seu coneixement per la quantitat d'estudis especialment realitzats per grups escandinaus. El diagnòstic clínic (molt més que el de imatge) i especialment el diagnòstic diferencial d'aquesta entitat ens ajuden a realitzar un diagnòstic i un tractament precoç que resulten bàsics per la correcta evolució de la ODP.

Carles Pedret / Xavi Linde

Una de les lesions que més ha augmentat últimament són les lesions que afecten el grup muscular del tríceps sural. L'especial anatomia d'aquesta regió fa d'aquestes lesions unes lesions especialment complicades de gestionar. Els matisos en quant a diagnòstic resulten bàsics per poder realitzar un tractament correcte posterior.

Ramon Balius

No tot són lesions pròpiament en el esportista i a nivell muscular. En alguns casos existeixen entitats que poden provocar temps de baixa esportiva degut al dolor o a complicacions secundàries i que afecten també al sistema múscul-tendinós. Es en aquesta xerrada on es podran conèixer aquestes entitats.

Ara Kassarjian

Els avenços en imatge de la lesió muscular són indiscutibles a dia d'avui. La qualitat de les màquines tant de RM com de ecografia permeten observar lesions com mai s'havia fet abans. En aquesta xerrada s'exposaran les principals novetats de las tècniques d'imatge de la lesió muscular des d'un punt de vista pràctic.

11.30 - 11.45

Gil Rodas

El procés de gestió del RTP és un procés multidisciplinari. No depèn únicament de la clínica ni dels tests funcionals ni de les proves d'imatge. Respecte a aquestes últimes, ¿fins a quin punt ens aporten informació adequada? ¿poden portar-nos al sobrediagnòstic? ¿Són realment útils durant tot el procés de tractament i readaptació d'una lesió muscular?

Jordi Puigdellívol

Recentment s'ha pogut observar que algunes lesions musculars són tractades de manera quirúrgica. Algunes d'entrada i altres de manera demorada quan fracassa el tractament conservador. ¿Quins són els criteris per decidir si una lesió muscular ha de passar pel quiròfan? ¿Es veuen afectats els temps de recuperació? ¿Existeixen més relesions o menys?

Ricard Pruna

Totes les ponències que s'han realitzat fins aquest punto permeten tenir una gran quantitat d'informació i coneixement. Aquesta informació ¿com es gestiona des del punt de vista més pràctic possible? La visió de com abordar tota aquesta informació des d'un servei mèdic d'un equip professional resulta indispensable.

Sponsors