Termes i condicions

Termes i condicions
Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la nostra botiga online i de la que es titular la empresa:

MSK DIAGNÒSTIC I DOCENCIA SLP

C/ CASANOVA Nº 220

BARCELONA

NIF: B66822479

cursoslesionesmusculares@gmail.com

Telèfon: +34 930 160 124

 

En endavant MSK,

La simple utilització de la nostra botiga online, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (en endavant “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cada una de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

Condicions d’Accés i Ús
Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament quasevol tipus d’actuació que pugui anar en detriment o perjudici de la nostra botiga online o de tercers.
La web no exigeix la prèvia subscripció per simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Pel contrari, per l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com a Usuari (d’ara en endavant UsuariRegistrat).

Registre d’Usuari
L’Usuari es compromet a seleccionar, fer servir i conservar el seu nom d’usuari o “login” i la seva contrasenya o “password”.
Preus i política de cancel·lació
Tots els preus inclouen IVA.
El preu dels nostres cursos es el que s’indica en cada moment en la nostra pàgina web.
Si es detectes que ha existit un error en la introducció del preu d’un producte, amb posterioritat a la realització d’una comanda, ens posarem en contacte amb vostè el abans possible per informar-li de la incidència, i oferir-li la opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes. La remissió de confirmació automàtica no valida condicions de preu errònies.
En caso de cancel·lació li serà reintegrada qualsevol quantitat que hagi sigut abonada. Sense la seva expressa conformitat a les condicions de preu correctes, no es procedirà a facturar una comanda.

Enrere