Consells sobre mal d’alçada. Diagnostic, tractament i prevenció

Dr. Daniel Brotons
@DrDanielBrotons
Clínica Ergodinámica Barcelona.
Director mèdic del Consell Català de l’esport.

L’organisme, davant de l’altitud respon amb:

 • Augment de la Freqüència Respiratòria, que poden comportar períodes d’apnea compensatòries per la nit i això donarà INSOMNI.
 • Augment de la Freqüència Cardíaca.
 • Redistribució rec sanguini, assegurant l’aport a cervell i cor i reduint a l’aparell digestiu i ronyó (símptomes digestius).

El MAL D’ALÇADA apareix quan l’organisme no tolera el descens en la disponibilitat d’oxigen, produint:

MAM (Mal agut de muntanya), clínicament les formes greus poden ocasionar edema cerebral d’alçada –ECA- ( incidència en 2-3% en treekers a 5200m) i edema pulmonar d’alçada –EPA- (freqüent per sobre 4500m).

Factors de risc que predisposen a patir Mal d’alçada

 • Hª prèvia de mal de muntanya
 • Residencia habitual a menys de 900m
 • Malalties cardiopulmonars: HTA, valvulopaties,  asma,…
 • Velocitat d’ascens (es superior a la capacitat d’aclimatació)
 • L’esforç excessius o inadequat i l’exposició al fred

CLÍNICA

Cefalea (mal de cap), és el símptoma més freqüent, juntament amb insomni, esgotament, vertigen, anorèxia (pèrdua gana), nàusees o vòmits..

La cefalea aïllada a alçada és freqüent, i es resolt en 10-15’ d’oxigen a 2l/min.

El mal de muntanya es considera lleu quan respon al repòs i dosi habitual d’analgèsics. I és moderat-greu en cas de símptomes intensos i baixa resposta al tractament. Aquests casos poden evolucionar a greus.

Es important tenir en compte:

Conèixer la malaltia, la simptomatologia i estar alerta per detectar-ho en un mateix.

Si es pateix símptomes de mal de muntanya ,per lleus que siguin, MAI anar a dormir a major alçada.

DESCENS EL MÉS AVIAT POSSIBLE si empitjoren els símptomes tot i haver fet repòs a la mateixa altitud.

EDEMA CEREBRAL D’ALÇADA (ECA)

Si tenim Mal de muntanya, i tot i així continua a l’ascensió, pot presentar ECA:

 • Atàxia (dificultat en coordinar moviments), incapacitat de mantenir una marxa (punta taló) en línia recta.
 • Alteracions de la consciència (somnolència, incoherència, desorientació, confusió, trastorns del comportament (la persona afectada pot tenir la sensació de que no li passa res i rebutjar l’ajuda)

A l’exploració podem trobar, Edema de la papil·la i hemorràgies de la retina. Si està així i sobretot amb atàxia, el procés és GREU.

EDEMA PULMONAR D’ALÇADA (EPA)

Esgotament o sensació de falta d’aire, no proporcional a l’esforç realitzat i tos seca. (es troba molt i molt fatigat). Si després de descansar uns minuts, encara es manté la taquicàrdia, sensació de falta d’aire i tos seca, pot evolucionar a procés GREU. Una infecció respiratòria pot constituir un factor desencadenant.

Taquicàrdia , taquipnea, cianosi, crepitants (sorolls respiratoris). La pulsioximetria pot està baixa entre 80-86%

TRACTAMENT I MANEIG

MAM lleu

 • Parar l’ascens fins resolució de símptomes (24-48h).
 • Repòs, HIDRATACIÓ
 • CEFALEA, dosi única oral d’analgèsic
 • NAUSEES I VÒMITS. Donar algun antiemètic
 • INSOMNI: L’acetazolamida a dosis baixes és d’elecció (125 mg). No donar benzodiazepines per la depressió respiratòria
 • Descens si manca resposta a les 12h.

MAM moderat-greu (ECA/EPA)

DESCENS, pot ser de 1000m, i DURANT EL DESCENS EVITAR L’ESFORÇ FÍSIC I L’EXPOSICIÓ AL FRED.

OXIGEN 2-6 l/min, és efectiu per millorar els símptomes (compte doncs una ampolla de 300 l es consumeix en 2-3 h), fins arribar a una SATURACIÓ D’OXIGEN DEL 90%. Si després de 5’, amb oxigen no s’assoleix aquesta sat d’O2, descens i hospitalització.

FARMACS

DEXAMETASONA en MAM moderat greu

ACETAZOLAMIDA millora la clínica del MAM/ECA i és útil afegir-la a la dexametasona (250 mg /12h d’acetazolamida + 4 mg/12 de dexametasona)

NIFEDIPINO està indicat en el EPA quan no es disposa d’O2 ni es possible el descens immediat. És un antagonista del Ca, VD perifèric, que redueix la pressió arterial pulmonar.

PREVENCIÓ

– Realitzar una ascensió lenta, sense superar la capacitat d’adaptació de l’organisme.

– No pujar alçades superior a 2750m en 1 dia i quedar-se a passar la nit.

– Ascens lent: A partir de 2500 m no superar en augment d’alçada nocturna els 600 m/dia.

– Dosificar esforços i evitar el consum d’alcohol

– Mantenir una hidratació suficient (les necessitats de líquids en altitud poden augmentar considerablement; Utilitzar com a marcador l’orina clara).

– Nutrició: Dieta hiperglucídica sembla millorar el rendiment, reduir els símptomes de mal de muntanya i té una bona tolerància digestiva.

– Entrenament prèvia utilitzant mètodes de HIPOXIA INTERMITENT (al menys 15 sessions abans de fer l’expedició).

PREVENCIÓ FARMACOLOGICA

Profilaxis del MAM/ECA

 • Acetazolamida d’elecció . Dosi baixa 125 mg/12h
 • Dexametasona en monoteràpia (8-16 mg/d), o en associació amb acetazolamida, però els seus efectes secundaris no justifiquen utilitzar-lo com a profilaxis, a menys que la ACETAZOLAMIDA estigui contraindicada.
 • Ac. Acetilsalicílic 325 mg/4h, en 3 dosis redueix la incidència de CEFALEA AÏLLADA

Profilaxis de l’EPA

 • Nifedipino, tractament d’elecció.
 • Considerar la dexametasona (8mg/ 12h) via oral.
 • Considerar el salmeterol inhal. Té un bon perfil de segurat però es recomana no utilitzar-lo en monoteràpia.

BIBLIOGRAFIA

 • Brocherie, F; Girard, O; Faiss, R; Millet, G. Effects of Repeated-Sprint trainning in Hypoxia on Sea-Level Performance: A Meta-Analysis. Sports Med (2017) 47: 1651-1660.
 • Wilber, R. Aplication of altitud/hypoxic trainning by elite atletes. Journal of human Sports and Exercise. 2011. ISSUE 2. Vol 2.
 • López Calbet, JA. Efectos del entrenamiento de altitud. Conferencia IX Jornadas sobre Medicina y deporte de alto nivel. COE.
 • Subirats, E. Apunts curs “Mountain emergency medicine in theory and practice. International Society for Mountain Medicine. ISMM.

El tratamiento de la Tendinopatía Aquílea del deportista.

Igor Sancho

Igor Sancho

Fisioterapeuta y estudiante de Doctorado en QMUL

@sancho_igor

La tendinopatía Aquílea (TA) ha sido considerada durante años una lesión complicada y de larga evolución para el deportista. Su etiología multifactorial combina factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos (1) (Figura 1), haciendo que los condicionantes que debemos tener en cuenta tanto para prevenir como para recuperar a nuestros deportistas, sean muchos. Las múltiples opciones de tratamiento y la falta de un criterio único a la hora de marcar los objetivos a seguir, hacen que a menudo el deportista se encuentre con varias propuestas de tratamiento dependiendo del profesional al que visite. Éste pequeño escrito tiene como objetivo explicar cómo podemos tratar a un deportista con TA de forma global, marcando unas pautas simples y haciendo partícipe al deportista.

¿Cuáles son las principales características de la tendinopatía Aquílea?

El deportista que nos visita con una TA suele referir dolor que casi siempre le obliga a disminuir su actividad física, si no es en un primer momento, a medio plazo. De forma paralela, la función del tendón también se ve afectada. Esta alteración funcional ha sido descrita en innumerables ocasiones y grosso modo, la podemos dividir en 3 grupos:

Alteraciones en el ciclo de estiramiento-acortamiento (stertch-shortening cycle): En este grupo podríamos agrupar las alteraciones biomecánicas, es decir las relacionadas con cambios cinemáticos, cinéticos, neuromusculares…

Varios son los estudios que han investigado estas alteraciones en la TA. Por ejemplo, Maquirriain et al. declararon que individuos con TA muestran una rigidez de pierna (leg stiffness) reducida al saltar sobre la pierna afecta en comparación a la sana (2). Creaby et al. declararon que individuos con TA muestran alteraciones biomecánicas (cinemáticas y cinéticas) en la cadera al correr en comparación con individuos sanos (3). Wyndow et al declararon que la activación del tríceps surae está afectada en individuos con TA (4). Se necesitan hacer estudios prospectivos que aclaren si estas alteraciones son consecuencia o posibles causas de la patología.

Reducción del control neuro-motor: Rio et al declararon que individuos con síndrome femoro-patelar (SFP)presentan una inhibición cortical de la actividad muscular del cuádriceps (5). Se cree que estos cambios pueden estar relacionados con el dolor, pero no está claro que esta inhibición remita de forma paralela a los síntomas. Es decir, podría ser que un deportista aparentemente recuperado (asintomático) de un SFP, aún muestre inhibición cortical del cuádriceps, pudiendo por tanto presentar un factor de riesgo para la recidiva u otras futuras lesiones. Aunque hay sospechas de que algo similar ocurre en la TA, aún no hay estudios que lo hayan demostrado.

Debilidad muscular: en un estudio aún sin publicar hemos encontrado que corredores amateurs barones con TA muestran una reducción significativa de la fuerza máxima del sóleo en comparación con corredores sanos. O’Neill et al declararon a su vez, que los pacientes con TA que estudiaron mostraban una reducción de la fuerza concéntrica de la musculatura flexora plantar en comparación con un grupo control (6). Más recientemente, Habets et al han declarado que deportistas aficionados barones con TA muestran debilidad bilateral de la musculatura de la cadera en comparación con individuos sanos (7). Lo que queda por investigar es si esta debilidad muscular es fruto de la TA o si es anterior a la patología.

Por último y como algo que hasta el momento no se ha investigado mucho, debemos tener en cuenta el componente psico-social que la TA puede suponer para un deportista: disminución de su actividad deportiva, stress, ansiedad, pérdida de sponsors…Chester et al, en un estudio con 1030 participantes, declararon que los factores psicosociales influyen más que los factores físicos en pacientes con dolor de hombro (8). Es decir, pacientes a los que se les explica y educa acerca de lo que supone tener dolor de hombro, tienen mejor pronóstico que a los que no. Estos resultados están asociados a la auto-suficiencia (creencia en la habilidad de uno mismo para tener éxito (8), el optimismo (disminuye la influencia negativa del dolor, pero no la intensidad del mismo o la anulación al miedo (9), y la participación en actividad física de forma regular (10).

Estas características de la TA se pueden explicar como un círculo vicioso. El dolor (pain) es el desencadenante que nos llevaría a las alteraciones biomecánicas, de control neuro-motor y debilidad muscular en última instancia, donde una vez pasada la fase aguda de la TA, el deportista al sentirse mejor volvería a ejercitarse y el dolor volvería a aparecer. De esta forma, el deportista volvería a disminuir su actividad física, cada vez estaría más débil y las alteraciones biomecánicas, neuro-motoras y psicosociales, cada vez serían más importantes.

¿Por qué es tan difícil curar la TA?

Principalmente, podríamos decir que históricamente, los tratamientos que se han utilizado para tratar la TA han tenido como único objetivo la disminución del dolor y posiblemente hayan pecado de ser tratamientos demasiado pasivos, entendiendo como tales, tratamientos donde la actuación activa del deportista es mínima. Dentro de estos tratamientos se incluye: el reposo, los antiinflamatorios, el hielo, las taloneras y plantillas, el masaje, los ultrasonidos, el láser, los estiramientos, la acupuntura, la EPI, las ondas de choque, las infiltraciones…Todas estas técnicas pueden tener cabida como co-ayudantes en el tratamiento, pero no deben ser la base de la rehabilitación de una TA. Además, aunque los síntomas de nuestro deportista hayan remitido, es probable que aún existan cambios biomecánicos y de control neuro-motor que debamos localizar y que tratando únicamente los síntomas pueden pasar de largo.

¿Cuáles son los pasos a seguir en el tratamiento de una TA?

1. Educación: Este apartado es clave. Se debe informar al deportista de las posibles causas de su patología y de los pasos que debe dar para la recuperación. Esto nos deberá ayudar a cubrir la parte psico-social de la TA. Debemos escuchar al deportista y aclararle las dudas. El deportista debe entender que en el tratamiento de la TA no sirve el “a mí que me hagan” y es él quien debe tomar las riendas de su recuperación, que irá marcada y dirigida en todo momento por el fisioterapeuta o médico. Para ello deberemos proporcionarle 2 cosas:

-Una escala para monitorizar el dolor (escala analógica visual o escala de clasificación numérica).

-Claras directrices de auto-gestión de las cargas. Pocos ejercicios con claras progresiones y alternativas en caso de exacerbación del dolor. El deportista deberá ir aumentando la capacidad de carga de su tendón de forma gradual, sin prisa, pero sin dormirse. La información debe ser clara y positiva.

La principal causa de la TA en deportistas suele estar relacionada con una mala gestión de las cargas y a menudo, para cuando se presenta en la consulta, el deportista lleva varios meses con dolor. En estos casos es importante no crear falsas expectativas y explicar que cuanto más tiempo lleve instaurada una TA, más tiempo se necesita para recuperarse. Del mismo modo, el fisioterapeuta o médico debe evitar ciertos comentarios como: “tienes el 70% de las fibras del tendón rotas, tienes el tendón degenerado y con neo-vascularizaciones…” Estos comentarios en lugar de aportar, producen ansiedad y temor en el deportista y a menudo pueden desencadenar procesos de quinesofobia por temor a que el tendón se rompa o la lesión empeore.

2. Carga alta progresiva del tendón: Malliaras et al. realizaron una revisión sistemática de los protocolos de ejercicio existentes para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana y la aquílea (11). La conclusión a la que llegaron es que el dolor mejora con diferentes programas de carga. La carga no tiene por qué ser excéntrica e incluso los pacientes que no son muy fieles al programa, mejoran el dolor, aunque no tan positivamente. Por último, detectaron que un modelo de monitorización del dolor es de gran ayuda para el paciente en el proceso de rehabilitación.

Más recientemente, Beyer et al compararon el programa excéntrico de Alfredson con el Heavy Slow Resistance Training (HSR) y aunque ambos grupos mejoraron (Victorian Institute of Sports Assessment – Achilles (VISA-A) questionnaire, Visual Analog scale for pain intensity (VAS-score)) tras 12 semanas de tratamiento, la satisfacción era mayor en el grupo del HSR (12). Un resultado similar al que obtuvieron Kongsgaard et al. al comparar el protocolo excéntrico de Alfredson con el HSR donde, aunque no había diferencias en cuanto a VISA-A, el grupo de HSR presentó mayor satisfacción a los 6 meses ((73% vs 20%) (13).

Es por ello que, a día de hoy, el tratamiento para la TA que mayor evidencia presenta es la alta carga progresiva del tendón, actuando no sólo a nivel de dolor sino a nivel de patología, mostrando una significativa reducción del grosor del tendón y de las neo- vascularizaciones (12).

3. Fortalecimiento de la cadena cinética: Barton et al. declararon que los individuos con SFP muestran un retraso y disminución en la actividad del glúteo medio en comparación con un grupo control (14). Casi el mismo grupo de investigadores (Lack et al.), declararon que la rehabilitación conjunta de la musculatura proximal combinada con la del cuádriceps, proporcionan una mayor reducción de dolor y mejora de la funcionalidad al año del tratamiento en individuos con SFP (15). Dicho esto, el tendón de Aquiles no actúa de forma aislada y varios son los estudios que han mostrado alteraciones en la cadena cinética de deportistas con TA (2-4). Por ello, fortalecer la musculatura de la cadena cinética parece algo indispensable.

4. Trabajo pliométrico: Exceptuando a Silbernagel et al. que lo hacen de manera poco específica (16), ninguno de los programas descritos para el tratamiento de la TA ha incluido trabajo pliométrico en sus protocolos. El trabajo pliométrico implica el ciclo de estiramiento-acortamiento (SSC) cuya función está alterada con la TA. El ciclo de estiramiento-acortamiento implica cargas altas y rápidas, que aunque son esenciales para un movimiento eficiente, son propensas a la lesión. Si con el estímulo progresivo de tendón nuestro objetivo es hacer trabajar al tendón con cargas altas y lentas, con el trabajo pliométrico buscamos trabajar cargas altas y rápidas. Para una mejor explicación, os propongo visitar el blog del Dr. Peter Malliaras.

5. Gestos deportivos específicos: La fase previa a la vuelta deportiva debe incluir gestos deportivos propios a la actividad que se vaya a realizar. Tan pronto como sean tolerados por el deportista, siempre adaptándolos a su estado, se comenzará con ejercicios de forma lenta y pausada para seguir con gestos más rápidos y continuos.

Resumen

La rehabilitación de la TA del deportista debe basarse en la educación al paciente, el control del dolor y el manejo de las cargas. La carga del tendón es capaz de cambiar el dolor, la fuerza y la conducción motora. El resto de las técnicas aplicadas en la rehabilitación de la TA pueden ayudar sobretodo en la mejora del dolor, pero no pueden ser la base del tratamiento. La rehabilitación de la TA debe ser activa.

Aclaración

Este texto se basa en estudios científicos y experiencias propias cuyo único objetivo es expresar cómo entiendo el tratamiento conservador de la tendinopatía aquílea desde mi punto de vista personal. Por supuesto, hay casos extremos donde como último recurso se debe recurrir a la cirugía, pero no debería ser antes de los 3/6- meses de tratamiento conservador en deportistas, y 6/9 meses en el caso de sujetos más sedentarios cuyos factores de riesgo y capacidad de reacción al tratamiento son otros.

Si te interesa el tratamiento de la tendinopatía Aquílea, pincha en el siguiente link donde encontrarás una infografía educativa para utilizar con tus pacientes:

Referencias

 • O’Neill, S., Watson, P. J., & Barry, S. (2016). A DELPHI STUDY OF RISK FACTORS FOR ACHILLES TENDINOPATHY-OPINIONS OF WORLD TENDON EXPERTS. International journal of sports physical therapy, 11(5), 684.
 • Maquirriain, J. (2012). Leg stiffness changes in athletes with Achilles tendinopathy. International journal of sports medicine, 33(07), 567-571.
 • Creaby, M. W., Honeywill, C., Franettovich, S. M., Schache, A. G., & Crossley, K. M. (2017). Hip Biomechanics Are Altered in Male Runners with Achilles Tendinopathy. Medicine and science in sports and exercise49(3), 549.
 • Wyndow, N., Cowan, S. M., Wrigley, T. V., & Crossley, K. M. (2013). Triceps surae activation is altered in male runners with Achilles tendinopathy. Journal of Electromyography and Kinesiology23(1), 166-172.
 • Rio, E., Kidgell, D., Purdam, C., Gaida, J., Moseley, G. L., Pearce, A. J., & Cook, J. (2015). Isometric exercise induces analgesia and reduces inhibition in patellar tendinopathy. British journal of sports medicine49(19), 1277-1283.
 • O’Neill, S., Watson, P., & Barry, S. (2014). 75 Plantarflexor Muscle Power Deficits In Runners With Achilles Tendinopathy. British Journal of Sports Medicine48(Suppl 2), A49-A49.
 • Habets, B., Smits, D. W., Backx, F. J. G., van Cingel, R. E. H., & Huisstede, B. M. A. (2016). Hip muscle strength is decreased in middle-aged recreational male athletes with midportion Achilles tendinopathy: A cross-sectional study. Physical Therapy in Sport.
 • Chester, R., Jerosch-Herold, C., Lewis, J., & Shepstone, L. (2016). Psychological factors are associated with the outcome of physiotherapy for people with shoulder pain: a multicentre longitudinal cohort study. British Journal of Sports Medicine, bjsports-2016.
 • Coronado, R. A., Simon, C. B., Lentz, T. A., Gay, C. W., Mackie, L. N., & George, S. Z. (2017). Optimism Moderates the Influence of Pain Catastrophizing on Shoulder Pain Outcome: A Longitudinal Analysis. journal of orthopaedic & sports physical therapy47(1), 21-30.
 • Dean & Sönderland 2015 Grieve’s Chapter 11
 • 11.Malliaras, P., Barton, C. J., Reeves, N. D., & Langberg, H. (2013). Achilles and patellar tendinopathy loading programmes. Sports Medicine, 43(4), 267-286.
 • Beyer, R., Kongsgaard, M., Hougs Kjær, B., Øhlenschlæger, T., Kjær, M., & Magnusson, S. P. (2015). Heavy slow resistance versus eccentric training as treatment for Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. The American journal of sports medicine43(7), 1704-1711.
 • Kongsgaard, M., Kovanen, V., Aagaard, P., Doessing, S., Hansen, P., Laursen, A. H., … & Magnusson, S. P. (2009). Corticosteroid injections, eccentric decline squat training and heavy slow resistance training in patellar tendinopathy. Scandinavian journal of medicine & science in sports19(6), 790-802.
 • Barton, C. J., Lack, S., Malliaras, P., & Morrissey, D. (2012). Gluteal muscle activity and patellofemoral pain syndrome: a systematic review. British journal of sports medicine, bjsports-2012.
 • Lack, S., Barton, C., Sohan, O., Crossley, K., & Morrissey, D. (2015). Proximal muscle rehabilitation is effective for patellofemoral pain: a systematic review with meta-analysis. British journal of sports medicine, bjsports-2015.
 • Silbernagel, K. G., Thomeé, R., Eriksson, B. I., & Karlsson, J. (2007). Continued Sports Activity, Using a Pain-Monitoring Model, During Rehabilitation in Patients With Achilles Tendinopathy A Randomized Controlled Study. The American journal of sports medicine35(6), 897-906.

Epicondilitis, ¿codo de tenis?

Rubén Saiz Reguera
Médico Especialista en Rehabilitación y Medicina Física.

 

Los trastornos que cursan con dolor en la parte lateral del codo son frecuentes. La causa más habitual es la enfermedad de los tendones de los músculos que extienden la muñeca y los dedos, y nos referimos a ella como epicondilitis. Aunque suele tratarse de procesos autolimitados, los síntomas pueden persistir más de un año en al menos el 20% de los afectados y resultar muy invalidantes. Un diagnóstico temprano y una buena orientación terapéutica son necesarios para reducir el impacto de la enfermedad en nuestras actividades cotidianas y para disminuir el riesgo de cronicidad.

Definición

La epicondilitis tiene muchos sinónimos, incluyendo dolor lateral del codo, codo de tenis, codo del remero, tendinosis del tendón extensor conjunto y peritendinitis del codo.

Los síntomas habituales de la epicondilitis son dolor en la parte lateral del codo, que aumenta al manejar cargas con la palma de la mano hacia abajo, pero no al cargar pesos con la palma hacia arriba. El Médico comprobará que el dolor se reproduce al palpar en la parte lateral del codo, al estirar los músculos extensores de la muñeca y de los dedos, y al oponerse a su contracción.

Existen otros trastornos y enfermedades que cursan con dolor en la parte lateral del codo y que no se deben a la lesión de los tendones, tales como algunas patologías de la columna cervical, o determinadas alteraciones internas de la articulación del codo.

Epidemiología, ¿es frecuente?

La epicondilitis es frecuente: la padece entre el 1 y el 3% de la población general, algo más común en el sexo masculino, y es más frecuente su inicio entre los 40 y los 50 años. La máxima incidencia se da en mujeres de 42 a 46 años de edad: entre ellas, enferman una de cada diez. Tiende a afectar a la extremidad dominante.

Etiología, ¿por qué se produce?

La epicondilitis es una enfermedad por sobreuso, es decir, debida a esfuerzos repetitivos realizados con los músculos que extienden la muñeca y los dedos, relacionados con las actividades cotidianas, ya sean laborales o de ocio. Se van lesionando los tendones con los que dichos músculos se anclan al hueso, en la parte lateral del codo, en una prominencia que se llama epicóndilo humeral; de ahí el nombre de la enfermedad. A pesar de ser llamada habitualmente codo de tenis, los deportes de raqueta son la causa directa tan sólo en el 5% de los casos. De hecho, se relaciona con múltiples ocupaciones (oficinistas, tareas del hogar, construcción, jardinería, carpintería, caldereros, etc.)

Pronóstico, ¿cuánto tarda en curar?

En general, la epicondilitis es una enfermedad de buen pronóstico, pero es común que sus síntomas persistan varios meses antes de curar. Además, en una proporción minoritaria pero significativa de pacientes (en el 20% de ellos), los síntomas persistirán más allá de 18 meses, y en algunos casos incluso por periodos mucho más prolongados.

Diagnóstico, ¿con qué médico debo consultar?

De entrada, consultaremos con el Médico de Atención Primaria. El diagnóstico es fácil en la mayoría de los casos, sin otra ayuda que los síntomas referidos por el paciente y la exploración realizada por el doctor (figura 1).

En los pacientes en los que se sospeche alguna causa menos habitual de dolor, o que tengan una evolución inadecuada, el Médico les remitirá al Especialista. Los especialistas más indicados son el Médico Rehabilitador, el Médico del Deporte y el Traumatólogo. Ellos valorarán la conveniencia de hacer pruebas complementarias para ayudar al diagnóstico preciso (radiografías simples, análisis de sangre, ecografías). En determinados casos pueden ser necesarias otras pruebas (resonancia magnética, estudios de la columna cervical, electromiogramas – electroneurogramas).

La ecografía resulta de particular interés (figura 2). Es una prueba inocua para el paciente, de realización cómoda, muy útil cuando se hace “a pie de camilla”, en la propia consulta del especialista que nos atiende. Permite confirmar de inmediato el diagnóstico de epicondilitis, y se puede utilizar también para guiar la inyección de sustancias.

Tratamientos

El tratamiento no quirúrgico es exitoso en el 95% de los pacientes con epicondilitis, de modo que sólo unos pocos casos necesitarán cirugía.

Los tratamientos iniciales incluyen reposo, modificar el gesto lesivo, frío local, fármacos anti-inflamatorios y ejercicios. En Rehabilitación se combinan medidas físicas analgésicas (que incluyen aplicaciones de calor/frío, ultrasonidos, electroestimulación, masajes) y ejercicios de estiramiento (figura 3) y de fortalecimiento (figuras 4 y 5) para reacondicionar las estructuras lesionadas. Se utilizan ortesis (brazaletes) que ayudan a descargar los tendones afectados.

Una alternativa de tratamiento no invasivo son las ondas de choque; aunque hubo estudios prometedores, publicaciones más recientes muestran resultados contradictorios en cuanto a su eficacia.

En determinados casos, una o dos inyecciones locales con corticoesteroides pueden resolver el dolor y la limitación funcional. De modo más reciente se ha introducido la inyección de ácido hialurónico o de plasma de sangre del propio paciente en los tendones dañados. Con inyecciones de derivados de la sangre se ha demostrado hasta un 79% de éxito en pacientes en los que habían fracasado otros tratamientos no quirúrgicos.

La manera clásica de poner una inyección en el codo es “a ciegas”, orientándonos por los relieves anatómicos, lo que tiene cierto margen de error. Una alternativa muy útil es hacer estas técnicas guiadas por ecografía (figura 6): el médico ve en todo momento la lesión, al tiempo que avanza la aguja hacia ella. Los estudios demuestran que las inyecciones eco-guiadas tienen mayor eficacia al tiempo que se reduce el riesgo de efectos adversos.

 

Fig. 1: Signos exploratorios en epicondilitis lateral:

 1. Dolor a la palpación.
 2. Aumento del dolor al estiramiento pasivo.
 3. Aumento del dolor en la prueba resistida de los extensores del carpo.
 4. Aumento del dolor en la prueba resistida del extensor común de los dedos.

Fig. 2: Imágenes ecográficas, en la exploración de la cara lateral el codo:

 1. Codo normal
 2. Tendinopatía epicondílea. El tendón está engrosado, con un patrón anómalo, vascularizado, y con una rotura en su espesor.

 

Fig. 3: Ejemplo de ejercicios de auto-estiramiento de los músculos extensores (epicondíleos) y flexores (epitrocleares) del antebrazo. Mantener estiramiento 20 seg. Volver a posición de reposo. Pasar al estiramiento contrario. Repetir 3 veces.

 

Fig. 4: Ejemplo de ejercicios de fortalecimiento muscular, con material elástico. Mantener posición final 10 seg. Series de 5 a 10 repeticiones para cada ejercicio. Completar la serie y pasar al siguiente ejercicio.

 

 

 

 

Fig. 5: Ejemplo de ejercicios “excéntricos” con Flexbar, para los extensores de antebrazo derecho. A: Posición de partida. B: Inicio del trabajo excéntrico. C: Final del trabajo excéntrico.

 

Fig. 6: Punción guiada mediante ecografía, en un caso de tendinopatía epicondílea. Se controla en tiempo real el avance de la aguja hacia la lesión y la administración del medicamento.

La Educación Médica Continuada como “política de estado” en Mendoza

Dr. Matías Roby

Presidente de la AATD

2013 – 2015

Hace 18 años la Educación Médica Continuada en Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, encontró su lugar para nunca más dejarlo. Ininterrumpidamente desde el año 2.000 a la fecha, y siempre en el marco de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, hemos recibido a médicos, kinesiólogos y profesores de educación física interesados en el mundo del deporte y sus ciencias.

Tenemos el privilegio de poder organizar diversos eventos (congresos, simposios, cursos de entrenamiento quirúrgico con especímenes cadavéricos frescos) compartiendo ciencia, deporte y amistad, y en muchos de ellos siempre un médico español entregó muy generosamente su conocimiento y experiencia.

Quién dio el puntapié inicial fue el Prof. Dr. José María Vilarrubias, para quien después de Barcelona me animo a decir su segunda casa está en Mendoza; lo hemos recibido muchas veces y disfrutado a tope: muchas gracias por tanto y para vos nuestro reconocimiento eterno.

En Noviembre de 2007, Manel Ribas y Oliver Marín dictaron un curso monográfico sobre Choque fémoro-acetabular con cirugía cadavérica in vivo, en el que palabras más o menos nos mostraron cuál era la punta del hilo de la coxartrosis.  

Hace tres años tuvimos el honor de que Juan Carlos Monllau hiciera pie en nuestra hermosa provincia en el marco del XV Congreso de la AATD; lo hizo acompañado de su esposa Marisa y de su hijo de la vida Pablo Gelber: ambos regaron con conocimientos y experiencias tan lindo evento.

A fines del 2017 recibimos a Paco Forriol con quien estamos trabajando juntos en el diseño de una Diplomatura en Medicina del deporte en la que aportarán tiempo y saber la AATD, la SLAOT y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza.

Hace sólo días tuvimos el privilegio de compartir inolvidables momentos con Gil Rodas; la ciencia del FC Barcelona se hizo presente en Mendoza y en Buenos Aires; el placer durante toda su estadía en Argentina pero de manera muy especial en El Calafate, sitio en el que nos deslumbró la magnificencia del Glaciar Perito Moreno: estoy seguro de que hemos comenzado a transitar juntos un camino que será muy bueno para todos.

Y a mediados de Abril recibiremos en Mendoza a Jordi Ardevol y a Ramón Balius quienes dictarán un curso teórico-práctico con especímenes cadavéricos frescos, para que médicos jóvenes de Argentina puedan conocer las indicaciones y condiciones para la práctica de la Sonocirugía.

En el marco de las actividades de extensión del Instituto Universitario de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza, contamos con un programa de Rotaciones en Traumatología de deporte para poder recibir a médicos jóvenes del interior de nuestro País y compartir con ellos nuestra tarea médica en la consulta y el quirófano; nuestra actividad docente y nuestro equipo de trabajo en la primera división del fútbol argentino, así como la tarea en el Centro de Promoción de la Salud y Medicina deportiva de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza, intentando empaparlos de experiencias de la Medicina y la Traumatología deportiva tanto en el ámbito público como en el privado: en 10 años tendremos la posibilidad de que más de 200 médicos jóvenes hayan pasado por el sistema para así poder contar con una red que nos permita federalizar el acceso al conocimiento en el interior del interior de Argentina. Un condimento especial de este programa tiene que ver con que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación están cubiertos por fondos que la familia Bagó aporta para que la Educación Médica Continuada sea hoy una realidad tangible, palpable y accesible.

Y a lo largo de todos estos años, y tal como les he contado, siempre hubo un médico español para tendernos su mano y para aportar su grano de arena… muchas gracias España.  

 

Trabajo preventivo en los deportes

Jordi Escura MSc

Fisioterapeuta y Readaptador deportivo

Qingdao Huanghai FC (China)

UE LLeida, RCD Espanyol, Buriram United (Tailandia), Suphanburi FC (Tailandia)

@EscuraJ

 

Mucho se habla y se debate sobre el trabajo preventivo en los deportes. El trabajo preventivo es aquel que incorporamos, habitualmente fuera de la sesión de entrenamiento, para reforzar estructuras que estadísticamente sufren más durante nuestro deporte, y así intentar reducir el número de lesiones que nuestros deportistas puedan sufrir.

El trabajo preventivo  se puede diseñar de muchas maneras y con otros tantos objetivos, pero centrándonos en el trabajo grupal, de un equipo, normalmente el trabajo preventivo se clasifica en: trabajo excéntrico, trabajo propioceptivo, trabajo de Core, y estiramientos. Hay muchos estudios que nos hablan de los efectos de la aplicación de todos ellos en la prevención de lesiones.

En 2014 se publicó una revisión sistemática y metaanálisis (Lauresen et al.) que estudiaba la efectividad de distintas intervenciones para prevenir lesiones. Nos concluye que los mayores efectos se consiguen con entrenamiento de fuerza, seguido por trabajo propioceptivo y por ejercicios multicomponentes (ejercicios mixtos). Los estiramientos no parecen tener ningún efecto en la prevención de lesiones.

Pero hoy no os voy a hablar del trabajo preventivo propiamente (lo que sería el qué), hoy os voy a hablar del cómo y del cuándo.

Como he comentado anteriormente hay muchas maneras de aplicar el trabajo preventivo, y no todas ellas nos serán igual de efectivas. Por ejemplo, ¿es lo mismo hacer un trabajo excéntrico de un movimiento global o uno analítico? O ¿influye lo mismo un trabajo de Core estático (posición mantenida) que uno dinámico (incluyendo movimientos)? Como podéis suponer la respuesta es no. Antes de seguir, quiero aclarar que con estos ejemplos no digo que uno sea mejor que otro, todo dependerá del contexto en el que se apliquen y el objetivo que busquemos con ellos.

Lo dicho, vamos a centrarnos en el cómo y el cuando de este trabajo preventivo. Lo primero el cómo. ¿Y qué quiero decir con cómo? Me refiero a qué tipo de trabajo aplicamos. Para responder a esto hay que hacernos la pregunta al revés: ¿qué quiero conseguir con mi trabajo? ¿cuáles son mis objetivos?

Lo que buscaremos es definir aquellas situaciones, gestos o movimientos que son potencialmente de riesgo y que se dan más frecuentemente en los entrenamientos o en competición. Una vez definidos estos movimientos, buscaremos «entrenarlos» para que el cuerpo esté más preparado para tolerarlos.  Éste es mi objetivo.

Así pues si detecto en qué situación un isquiotibial sufre más durante un sprint, buscaré incidir en esa fase del movimiento de la pierna para asegurarme que el deportista pueda manejar esa situación (dicho así es una simplificación, ya que hay otros componentes a  tener en cuenta, como la activación de los glúteos por ejemplo). O si veo qué situaciones son en las que es más probable torcerse el tobillo, intentaré reproducirlas para que el sistema nervioso del deportista «se entrene» en esa situación.

Dentro del cómo también incluyo la intensidad del ejercicio. ¿Cuando es más probables lesionarse muscularmente, en un movimiento lento o rápido, con un rango de movimiento amplio o corto?  ¿Cuando es más probable sufrir un esguince de tobillo, haciendo un cambio de dirección al 50% o al 100%? Obviamente es más probable en movimientos rápidos, amplios y realizados al 100%, así que el trabajo planteado debe planearse para hacerse a intensidades máximas o cercanas a la máxima.

Con esto tendríamos el cómo, pero ¿y el cuándo? Desde mi punto de vista es igual de importante que el cómo. ¿Y por qué? Lo mismo que anteriormente, si analizamos cuando se producen normalmente las lesiones de los deportistas (lesiones que se producen sin contacto) veremos que suelen darse hacia el final de la competición o entrenamiento. Así pues deducimos que el componente fatiga influye bastante en estas situaciones. Si como comentaba antes, busco reproducir las situaciones de riesgo de un deportista para que se «entrene» en ella,  mi criterio será aplicar estos trabajos hacia el final o al final de la sesión de entrenamiento. En ese momento es cuando el deportista se encuentra con un cansancio parecido al que hemos descrito como momento de riesgo de lesión, así que es el momento ideal para «entrenar» su tolerancia a esas situaciones.

Añadiendo más argumentos, se han estudiado cambios biomecánicos (Small K. et al. 2009) y cinemáticos (Marshall PW et al. 2015)  que se producen por la fatiga, como la disminución de la longitud de los músculos isquiotibiales (menos flexión de cadera y extensión de rodilla en un sprint) o disminución de producción de fuerza excéntrica en musculatura isquiotibial. Así pues, si añadimos este trabajo preventivo al principio del entrenamiento, corremos riesgo de contribuir a una fatiga prematura que coloca al deportista en mayor riesgo de lesión durante el entrenamiento.

Este es mi punto de vista y mi justificación para ello. Quiero remarcar que estos criterios los aplico para deportistas sanos, no para una recuperación de una lesión o un trabajo específico de reeducación o reaprendizaje motor.

Volver